Download hier: het Zorgrapport
Download hier : de samenvatting van het Zorgrapport

't wurk is bijna dien' foar us as Nubasta,
 
Onze doelen: meer menselijkheid in de zorg, minder werkdruk, meer tijd voor zorgwerk(= kwaliteitsvoorwaarde) meer vaste contracten, minder bureauwerkzaamheden, minder managers,  minder overheadkosten, meer zelfregie en vereenvoudiging van de zorg liggen ter tafel van bestuurders, vakbonden, politicie en burgers. Ook hebben we proberen duidelijk te maken dat marktwerking niet werkt in de zorg omdat mensen afhankelijk zijn van zorg en veelal immers niets te kiezen hebben. En de winst, wel, we hebben met z'n allen gezien waar dat te vaak toe heeft geleid. We begrijpen die bonuscultuur en topsalarissen b.v. in de zorg niet. Wij hunkeren naar bestuurders die hart hebben voor de zorg dwz voor zowel zorgvragers als de zorgwerkers/ werkgevers hebben over de bank genomen tot nu toe geen kentering weten in te zetten mbt de steeds meer toenemende werkdruk- ook niet toen het zogenaamd nog goed ging met Nederland. We hebben 25 april 2012, in Den Haag op het Plein , het woord gekregen en op onze kreet:' we willen gewoon ons werk goed kunnen doen '' wederom massaal herkenning, ondersteuning en erkenning ontvangen niet alleen van onze collega's maar ook gehoor gevonden bij Diederik Samson, Emile Roemer, Jolanda Sap en Fleur Agema. De politicie gaven op deze Abva/Kabo "Zorgvoorstrijddag'  na bijna 3 jaar actievoeren gehoor aan onze gezamelijke inzet als actiegroepen en zien met ons in dat het zoals het gaat in de ouderenzorg zo niet langer wenselijk is. Abva/Kabo toonde o.a. met de overhandiging van meer dan 1000 misstanden in de zorg aan dat zorgvragers en zorgwerkers beide de dupe zijn in de ouderenzorg. Wij geloven in de gezamelijke intentie van politicie en vakbonden om de situatie in de zorg te veranderen.  En dit is geen vechten tegen de bierkaai meer en wel degelijk mogelijk. Het kan als het geld in de zorg anders verdeeld wordt en als zorg meer gewoon een zaak wordt tussen zorgwerker en zorgvrager, waarbij hogere deskundigheid op de werkvloer meewerkt en niet erboven verkeert. We hebben het idee dat we gehoord zijn. Verandering kost naast weerstand tijd maar de vinger is op de zere plek gelegd en de weg naar verandering in vizier. Als na 12 september een coalitie van SP, PvdA en Groenlinks  'de zorg onder haar hoede neemt' kunnen wij met gerust hart volgens ons loslaten. Tot zolang ondersteunen we de vakbonden en houden vinger aan de pols. Rest ons nog twee belangrijkste zaken graag te willen onderstrepen en dat is:
1) dat tijd een kwaliteitsvoorwaarde is en in kwaliteitsformules en metingen naar zorgkwaliteit een plek zou moeten kunnen krijgen en
2) dat het eigenlijke zorgwerk inhoudelijk weer beter moet gaan aansluiten bij de beroepsverwachting die jonge mensen hebben over het zorgberoep. De gemiddelde zorgwerker kiest  voor zorg omdat deze veelal een dienstbaar karakter heeft en niet om papierwerk te doen waar die nu met het beroep in het algemeen aan ten onder gaat terwijl wij als sameleving deze zorgwerker hard nodig hebben en willen behouden voor de zorg in toekomst. Zorgwerkers verdienen gewoon goede arbeidsvoorwaarden en redelijke arbeidsomstandigehden als zij zich voor anderen in de samenleving inzetten. Alvast dank voor alle ondersteuning en samenwerking voor wie dat van toepassing is. Alleen samen 'stonden' we sterk.
 
Simmy de Vries
woordvoerder van Nubasta
namens Janna Kars en Yoyce Martina
en collegawerknemers uit de ouderenzorg. 
 
25 april: Kom allemaal naar den Haag naar het Plein. Van 11 tot 13 uur! 
  
Hallo vrienden en dragers van Nubasta.
It is done, met meer dan 22.000 handtekeningen in onze rugzak zijn we ontvangen door de vaste kamercomissie zorg en vonden daar een verrassend open oor voor ons pleidooi voor een grondig onderzoek naar de effecten van marktwerking in de zorg.
Petities en rapport voor de menselijkheid in de zorg liggen in de kamer op de bureau's!! Zie hier de fotoreportage van Alexandra Gabriella op de groeps blog van stichting beroepseer. Tevens kunt u hier  de profielen inzien van de aktiegroep ouderenzorg.

Op 12 mei j.l. was de zorgmanifestatie 2011. Het was  een prachtige dag. Een verslag van de manifestatie kunt u vinden op de website van Beroepseer.  Druk op  deze  link voor een impressie.

Nubasta staat voor meer menselijkheid in de zorg ofwel tegen de ontzieling van de zorg. Nubasta is voor een open discussie over de vraag of het wenselijk is dat de 'warmte' in de zorg 'ijskoud' is weggecijferd. Nubasta vindt dat tijd voor 'aandacht en betrokkenheid' bij zorgberoepen hoort.

Met het wegcijferen ervan zijn met name de langdurig(chronisch) zorgbehoevenden de dupe omdat zij het minst weerbaar zijn. Hieronder bevinden zich ook zorgafhankelijken die niet of nauwelijks in staat zijn om zelf hun eigen levensgeluk vorm te geven.
Nubasta zet zich in om gezamenlijk actief te werken aan het vinden van een pad om de bovengenoemde doelstelling te realiseren. Want alleen samen staan we sterk!

                         

 nubasta.nl | copyright © 2007 IDHV | 07-11-2011