31 dec:
Het staat vast: 12 mei 2010 komt er een Nationale Zorgmanifestatie te                     Den Haag.

21 dec:    
 Een drukke maand maar toch gaat hier alles door. Er is contact met andere actiegroepen en organisaties om samen een vuist te maken
het komende voorjaar. Er komen allerhande mails binnen van werknemers , zo ook die b.v. vertrokken zijn uit een instelling en nu werkzaam zijn in een andere instelling.  Op onze vraag om ons vooral te mailen waar hem het verschil in zit komen interessante gegevens binnen.
Ook zijn er in bepaalde instellingen werknemers actief die op de werkvloer veranderingen willen doorvoeren en waar wij verslag van krijgen.
Deze informatie zijn we tevens aan het verzamelen en uitschiften tussen het schrijven van de kerstkaartjes door. We wensen iedereen die deze site bezoekt alvast Prettige Feestdagen toe en tevens een goed en gezond 2010!

30 nov :
Eerste overleg met zorgbestuurder i.v.m. innovatieproject.Afspraak gemaakt met ministerie VWS 6 januari 2010 contact gehad met zorgvernieuwers en voorlopige afspraak gemaakt voor 2010.

30 okt :
Toespraak gehouden op SP Zorgavond in Groningen. Tevens kennis gemaakt met Actiegroep zorgcrisis. Daar gezegd: 'Als wij zeggen samen staan we sterk dan bedoelen we samen staan we sterk' . Wat Nubasta aangaat verzegelen we onze samenwerking met een actiedag in het voorjaar te Den Haag .

29 okt :
Gesprek gehad met een zorgverzekeraar. We willen niet alleen klagen maar ook mee zoeken naar oplossingen. Zorgverzekeraar wil eventueel innovatieproject  financieel ondersteunen. Wel onder de voorwaarde dat het de patiënt ten goede komt . E.e.a. hangt ook nog af van het kostenplaatje.  Nubasta is tevens bezig met een ander plan- buiten en tussen organisaties. Daarover op later tijdstip meer.

21 okt :
 afspraken met diverse instanties/organisaties voor overleg.

17 okt:
s' middags een radio intervieuw met Radio Compagnie (Groningen)samen met zanger Bowe.

16 okt:
Kamervragen met de gegeven antwoorden ;met onze reactie daarop verzonden aan de media waaronder de Leeuwarder Courant.

12 okt:
Renske Leyten heeft Kamervragen gesteld . Er zijn antwoorden op gekomen . Deze vragen komen op de website met een reactie van ons.

7 okt :
info/ uitnodiging ontvangen i.v.m. themaweek : reflektie in zorg (in november) Utrecht.

6 okt :
Uitnodiging ontvangen voor SP thema -avond over de zorg; d.d. 30 okt in Groningen (SP pand)om te spreken: gaan we op in.

5 okt :
 mails beantwoord ; persbericht i.v.m. petitie opgestuurd naar diverse kranten. We krijgen trieste mails binnen. Mensen worden allemaal beantwoord en soms doorverwezen naar hulpinstanties. Hulpbehoevende burgers  worden soms van 6 uur hulp per week ineens gekort naar 3 uur hulp. Er wordt soms echt met de botte bijl gehakt. Gelukkig zijn er mensen die voor die meer kwetsbare mensen in de
samenleving in de bres springen.

26 sept :
Uitzending : SNEON om 18.20 uur

25 sept :
opnames Omrop Fryslan: discussie : zorgen over de zorg.

18 sept:  
De petitie is met ingang van vandaag toegankelijk voor ondertekening. 

13 sept. 
Het is binnenkort mogelijk om een petitie te ondertekenen op deze site. Deze heeft als doel om met elkaar, samen in onze maatschappij een vuist
te maken voor de zorg. Er moet wat gebeuren. Nubasta wil graag alle mensen mobiliseren om over de zorg na te denken - naast de mensen die
beroepsinhoudelijk bij deze actie betrokken zijn binnen alle geledingen van de zorg ,doen wij een beroep op alle burgers - zorg is iets wat immers
 iedereen aangaat. De grote vraag is : vinden we met z'n allen dat aandacht en betrokkenheid (= menselijke faktor)bij de zorgberoepen hoort of niet.
Grote valkuil is momenteel om het gebrek aan financiele middelen aan te grijpen om te zeggen dat de vraag naar verandering te hoog gegrepen is.
Het is zaak om eerst te erkennen wat wenselijk is . Financiele middelen vormen wel een belangrijke voorwaarde maar we kunnen dan ook nog altijd
op zoek gaan naar alternatieven.Als wat wenselijk is bijvoorbaat weggestreept wordt omdat op voorhand al zeker is dat er geen geld voor is dan belandden
we in situaties zoals de huidige situatie in de zorg. Dan wordt die (warme)kwaliteit niet meegenomen.Als de petitie er op staat en je bent het met ons eens: 'teken' de petitie of beter gezegd bevestig onze stelling.

8 sept:  
Er is contact geweest met de actiegroep crisiszorg die actief is aan de anderen kant van het land . Wij ondersteunen hun actie van harte. Zie daarvoor ook hun website : Nubasta ondersteunt iedere actie die tot hetzelfde doel leidt: meer tijd voor medemenselijkheid op de werkvloer. Alleen samen staan we sterk ! De avond met forumdiscussie is zeer naar tevredenheid verlopen en er is een gevoel van eensgezindheid onder de diverse geledingen ontstaan.               
We weten dat er wat moet en gaat gebeuren. We hadden een volle zaal en de media waren aanwezig. Iedereen kon een petitie ondertekend om
een parlementaire enquete in de zorg te bewerkstelligen m.b.t. de marktwerking in de zorg.Tevens wijzen we op het belang van het invullen van het enqueteformulier van Renske Leyten die ook gedownload kan worden. (Zie begin website)
De conclusie van het forum met deskundigen is dat we met elkaar (werknemers en werkgevers) de rijen moeten sluiten en samen een vuist moeten maken. Wij willen met z'n allen betere zorg kunnen leveren ,minder werkdruk hebben , en meer tijd kunnen nemen voor aandacht en betrokkenheid naar de bewoners toe.
Wij van Nubasta vinden dat alle boeren ,burgers en buitenlui zich kunnen aansluiten zodat de vuist nog groter wordt ( dit omdat zorg iets is wat iedereen vroeg of laat aangaat ) ongeacht politieke kleur of wat voor gezindheid dan ook: want alleen samen staan wij sterk. Wij zijn 7 sept begonnen met het mobiliseren van alle Nederlanders :we gaan voor meer menselijkheid in de zorg.
 
   
7 sept. De (SP) avond van en voor de Zorg in Drachten  

6 sept  
In het forum neemt ook nog een kwaliteitsfunctionaris zitting.

3 sept:  
Wij bedanken hierbij de zanger Bowe en iedereen die zich hier voor ingezet heeft (Studio PMP,  Duo Wim & Miranda en het Piratenduo): Wat ons betreft hebben
ze alleen al qua inzet een plaatsje hoog in de top 100 /Nederlandstalige muziek verdiend ! Geweldig.

31 aug : 
7 sept. wordt niet op de 1e plaats een politieke avond maar een voor iedereen toegankelijke avond met als onderwerp 'is de zorg nog wel menselijk'  Wij vinden het belangrijk dat we vanuit respect we met elkaar hierover moeten kunnen discussieren. Wij hebben diverse deskundigen gevraagd om zitting te nemen in het forum. De Direkteur/Bestuurder van Zuid Oost Zorg :Mw. Anke Huizenga heeft gemeld dat zij zitting wil nemen in het forum 7 sept , om samen te zoeken naar de wijze waarop wij in Nederland tegen de ouderenzorg aankijken en zouden willen organiseren.
Via de SP heeft zich nog een verpleeghuisarts bereid gevonden. verder nog een onderwijsmanager en zo als het nu staat iemand van de clientenraad.

25 aug :  
Steunbetuigingen beantwoord. A.s. donderdagavond  afspraak met SP i.v.m. programma 7 sept. Muziekopname in studio = zelfde dag

24 aug :  
Link bovenin website gezet : wie zijn wij. 

19 aug:    
Poster in pdf op website (zie bovenin)gezet om uit te kunnen printen voor je eigen instelling/werkveld. Let wel: De forumdiscussie is bedoeld voor iedereen ook voor  niet-werkers  in de zorg. Iedereen heeft of krijgt vroeg of laat immers te maken met zorg; naast jezelf ook je familie of vrienden:denk mee als de zorg je aan het hart gaat. Voor ons telt iedereen mee: jong /oud/ziek, niet-ziek, hoog of laag opgeleid :denk mee. Dus neem je burgerrecht serieus en doe mee aan hoe we met z'n allen vormgeven aan Zorg . Wij gaan ervoor ! maar een ding is zeker : met z'n drietjes redden we het niet. We krijgen alwel geweldige reacties en vooral vooral  heel veel herkenning. Het kon ook niet anders maar KOM NAAR DRACHTEN om je gedachten en mening te laten tellen en kracht bij te zetten :met mokken en het gevoel dat er toch niets verandert is 1 ding zeker: dan hebben we het met z'n allen laten gebeuren en verandert er werkelijk niets !

18 aug:   
SP posters met aankondigingen m.b.t. 7 september worden verspreid. WIE wil helpen met verspreiding ? Mail ons !
 
De zanger Bowe - zelf werkzaam in de zorg -ondersteunt de aktie; hij is bereid om op een voor hem en zijn vriendenkring zeer persoonlijk nummer
voor ons aangepaste tekst te maken.Wij zijn hier dankbaar voor.De bedoeling is dat de muziek op de website van nubasta.nl komt ; We hopen dat
Bowe ons op 7 september live kan ondersteunen; hij heeft zich in iedere geval daartoe bereid verklaard. Muziektechnisch worden de mogelijkheden onderzocht.

15 aug :  
Op soms trieste maar altijd hartverwarmende en ondersteunende mails gereageerd. Iedereen wordt persoonlijk uitgenodigd om 7 sept vooral te komen.
Wat we zoals horen: 'ik heb als huish medewerkster nog maar 40 minuten om een kamer schoon te maken; de bewoners willen steeds met me praten
en dan verstaan ze me niet als ik in de badkamer a/h werk ben; ik wil graag praten met de bewoners maar' schrijft ze: 'daar gaat m'n tijd' en ze snappen
het niet. Iemand anders mailt dat ze muziekactiviteiten organiseren en dat de groep daar erg van geniet maar de manager zegt dat het niet meer kan
want het is te duur dus daar gaat een stukje kwaliteit. Of : De bewoners willen praten maar we mogen niet zeggen dat we geen tijd hebben en we moeten vooral rustig blijven en dus hebben wij het gedaan etc. etc.

10 aug : 
Agnes Kant gemaild  i.v.m.  7 sept

9 aug :    
Email beantwoord

8 aug :
Wij voeren deze actie op persoonlijke titel maar we zijn wel heel erg blij om een positief en ondersteunend emailbericht te hebben mogen ontvangen van de direkteur/bestuurder van de stichting waar wij werkzaam zijn. Bedankt ! Geweldig!

 7 aug :  
Aan alle grote kranten-redakties zijn emailberichten verzonden en op de hoogte gebracht van nubasta .Wij hebben nu de 1e stappen gezet om het voor elkaar in de zorg op te nemen.  We proberen collega's in instellingen in het hele land te bereiken; iedereen die ons helpen kan, doe dit ; het is niet erg als instellingen informatie dubbel krijgen- als ze maar op de hoogte worden gebracht. Succes allemaal. Alleen samen staan we sterk :We staan achter jullie.Heb je /heeft u vragen - wie je ook bent ,wat je ook doet... mail ons ! Schrijf briefjes :  collega, wat vind jij ervan dat warmte in zorg
wordt weggecijferd ? Kijk op nubasta.nl

6 aug :  
Tegen collega's die gemaild hebben en/of willen helpen om een gezamelijke vuist te maken mailen /zeggen we steevast en zo ook nu weer:     geef nubasta .nl door en lees jezelf op de hoogte .Hang in de teampost de datum (= 7 september) voor de SP- avond voor de zorg op ! Er gebeurd momenteel meer dan hier genoteerd wordt; alleen de belangrijkste zaken proberen we door te geven.We krijgen info over
postbus 91 - een geweldig initiatief ;  over  artikelen in het Fries Dagblad etc. maar we kunnen niet alles melden. Hoe meer initiatieven om een gezamelijke vuist te maken op dit gebied hoe beter !

5 aug :   
Aan voorzitter SP Jos v/d Horst - op zijn verzoek- in onze ogen belangrijke  emailadressen doorgestuurd van AbvaKabo/FNV- CNV publiekezaakbestuur,
en Actiz (brancheorganisatie zorginstellingen) wijzelf nodigen al die collega's uit die ons gemaild hebben en ! hierbij iedereen die dit nu leest om 7 september te komen! Info volgt nog t.z.t. Iedereen die hart voor de zorg heeft is nodig die avond en is bij deze,namens ons alle drie : van harte welkom.Het is nu de tijd om voor elkaar op te komen. Wij merken dat van de betrokken organisaties velen op vakantie zijn. Het tijdstip dat Actiz naar buiten trad was vlak voor de vakantieperiode
en de afspraak lag er bij ons om daar zo snel mogelijk op in te springen als actiegroep. We richten ons ondertussen op verzamelen van
ondersteunende mail. Afspraak gisteravond: Mensen /collega's naar website: nubasta.nl  verwijzen -daar wordt ook het emailadres vermeld.

4 aug :  
Overleg nubasta (19.30 u) m.b.t. vakantieperiode / zaken kortsluiten. Yoyce heeft nu vakantie , Simmy heeft met haar man camping en Janna doet nu vaker invaldiensten i.v.m vakantieperiode en ziekte v collega maar actie moet wel doorgaan.

3 aug  :  
Aanschrijven vakbonden (waarbij wijzelf aangesloten zijn) ;bestuurders/cao-onderhandelaars(CNVpublieke zaak:
Leon Vincken en Jolanda Dieterich) (Abva Kabo: Lieneke Zonneveld en Tjallie Reudaf)
Verzoek: om actie te ondersteunen ; alleen Samen staan we Sterk daarom: geldt verzoek ook overige vakbonden -waarbij wij zelf niet aangesloten zijn.
Positief bericht terug ontvangen v CNV :      SP voorzitter uit Drachten (Jos v/d Horst)heeft gebeld: ze ondersteunen actie met schrijven v art naar LC; SP wil 7 sept s' avonds een bijeenkomst organiseren voor de Zorg waarbij  Agnes  Kant  uitgenodigd wordt ; verzoek aan ons om te spreken (accoord). Tijdstip en plaats al bekend maar : tzt bekend gemaakt.:      Actiz (brancheorganisatie) op de hoogte gebracht/kranteartikel doorgestuurd
In overleg met webmaster procesverslag toevoegen op website, met als doel dat ieder zich d.m.v dit verslag op de hoogte kan stellen van de stand van zaken.

2 aug  : 
Weer emails binnen gekomen; alle worden persoonlijk en zo snel mogelijk beantwoord
 

31 juli  :    
Vanuit alle hoeken v Friesland komen emails binnen van collega's (ook voormalige)- onder wie ook een onderwijsmanager31 juli  :  
 Overleg nubasta : 1e =  verzamelen emails/ ondersteuning = voorwaarde voor het maken van een gezamelijke vuist Actie breed opzetten. Zorgwerkers, instellingen, vakorganisaties,  burgers , politieke partijen. Mensen die hun ervaringen/gevoelens /hun verhaal
Willen vertellen verwijzen naar nubasta .nl en de mogelijkheid van emailen (staat daarop).

30 juli  :   
Artikel van NUBASTA geplaatst in LC pag 4 L werkers in zorg: maak vuist!

  
 
   

                         

 nubasta.nl | copyright © 2007 IDHV | 06-44956921