nov./dec. 2011: 
Er is veel gebeurd: 24 november is er in de 2e Kamer een live debat geweest (zie op site 2e kamer) onderwerp: 'convenant 12000 extra medewerkers in de zorg'. Na diverse informatie- uitwisselingen met politicie hebben die daar uitstekend onze angsten verwoord. De staatssecretaris zegt naar de bracheorganisatie Actiz en naar de V&VN te hebben geluisterd; jammer dat deze organisaties nimmer naar ons (vier actiegroepen en de Promotiegroep betere ouderenzorg) geluisterd hebben. De staatsecretaris zou (meer direct) naar de werkvloer zelf moeten luisteren. De staatsecretaris heeft contact gehad met de V&VN maar die heeft meerdere keren kritische info van Tobi Baddart (wwordvoerster van zorgtekortenhyves) van hun site verwijderd en dat heeft minder met luisteren te maken en helaas meer met het negeren van werknemers die het opnemen voor het beroep en voor de werknemers die in de zorg werken (hun achterban!).  Wij hoorden de reacties van collega's aan en begrijpen zulk gedrag ook niet maar er is iets aan de hand. Wat zou de reden kunnen zijn dat dergelijke organisaties zoals Actiz en V&VN nimmer op onze bevindingen reageren; liggen er tegenstrijdige belangen? De staatsecretaris begrijpt helaas blijkbaar niet? wat er op de werkvloer in vele instellingen leeft:  Zij heeft in het bovengenoemde debat geantwoord dat zij vond (quod :...(...) je kunt niet als management zomaar een plan gaan indienen waar je de medewerkers het meest nodig hebt als je niet met je medewerkers hebt gesproken waar ze zich het beste ondersteund zullen voelen....(...) Conclusie: De staatsecretaris heeft gelijk als ze bedoelt dat het op die manier / democratisch! zou moeten gebeuren. De feiten liegen er helaas niet om: Het management voert helaas al jarenlang gewoon zaken in zonder overleg . Wij wezen voorafgaand aan het debat van 24 november op het belang van meer hoger opgeleid uitvoerend personeel dat in teamverband zelf de zaken rond de zorgvrager regelt. Het kan ; de voorbeelden liggen bij het ministerie. Maar ook gaven we aan dat het geld wat voor werknemers bedoeld is ook daadwerkelijk 'in meer handen aan het bed resulteert' en niet naar allerlei toeters en bellen eromheen verdwijnt.  We willen ons werk gewoon goed kunnen doen.
 
De zogenaamde regelarme instellingen doen welkome experimenten; het is echter nu belangrijk dat werknemers daarbij zelf  gaan zeggen hoe ze hun werk goed kunnen doen en daarbij ondersteuning gaan genieten van de besturen van organisaties waar zij voor werken en dus zelf gaan aangeven hoe ze zaken geregeld willen zien om hun werk goed te kunnen doen. We moeten ervoor waken dat de focus van de oorzaak van de problemen in de zorg- die verandering behoeven- bij de werkvloer gelegd worden en dat anderen dan de werkvloer zelf gaan zeggen waar het op de werkvloer tot nu toe aan schortte. Het blijft buiten kijf: De bureaucratie, de werkdruk en al het onrecht is de zorgwerkers aangedaan. De 25500 handtekeningen uit vele organisaties (van de langdurige zorg) uit alle hoeken van het land bevestigen dat- helaas pindakaas
 
Simmy is gevraagd door de landelijke Stichting Beroepseer om voortrekker voor de zorgberoepen te worden en heeft deze rol geaccepteerd.


13 okt: Het is zover: dinsdag 8 november -13.30 uur- worden de petities en het rapport: 'Zorg voor verandering- de werkvloer spreekt- officieel aangeboden aan de Vaste commissie VWS te Den Haag.
Dit doen wij als vier samenwerkende actieve groepen, te noemen promotiegroep ouderenzorg. Er komen weer veel handtekeningen binnen; hebben we die van jou nog niet? Onderteken de petitie dan nog okee?  Jouw stem is ook belangrijk. 

28-augutus: Rond  Prinsjesdag  worden de petities opnieuw aangeboden aan de 2e kamer. Collega's en burgers die nog niet hebben getekend  kunnen de petitie dus nog  ondertekenen.
Op 1 juni is er een principe besluit genomen m.b.t. het rapport: 'Zorg voor verandering: de werkvloer spreekt'. In de vergadering van de vaste kamercommissie over ouderenbeleid zal het rapport (inhoudelijk) meegenomen worden. We hebben officieel nog niets vernomen. De antwoordtermijn van 6 weken is ruimschoots voorbij.

 
  
19 MEI: Het rapport en manifest worden vanavond verzonden aan de Vaste Kamercommissie VWS met het verzoek om een reactie (binnen 6 weken). Tevens gaat het naat het ministerie van VWS naar staatssecretaris Velthuizen v Zanten. Zodra we nieuws hebben geven we jullie dat hier door.


12 MEI - Den Haag, presentatie van manifest en rapport: Zorg Voor Verandering, de werkvloer spreekt. Er werd daartoe een goedwerk hub door Stichting Beroepseer voor ons georganiseerd en tevens een heerlijke lunch geregeld. De Kamerleden Agnes Wolbert en Henk v Gerven waren aanwezig tijdens de presentatie en namen het manifest en rapport in ontvangst. We waren met een groepje van zo'n 35 personen bijeen en hebben naast de heerljkste broodjes te hebben gegeten (bij horecavakschool Mondriaan) vooral zinnig met elkaar gesproken. Irene Hadjidakis (van actiegroep zorgcrisis) en Tobi Badart (van zorgtekortenhyves) hielden net als wij van Nubasta (Simmy) een toespraak. Helaas kon Petra van Zorgenactie niet aanwezig zijn omdat ze tijdens haar werk door de rug was gegaan. De kamerleden Agnes Wolbert(PvdA) en Henk van Gerven (Sp ) hielden een toespraak waaruit duidelijk werd dat ze ons ondersteunen. Marijke Boelkens hield nog een toespraak (docente zorg) over het belang dat beroepsinhoud en verwachting op elkaar aansluiten. Er moeten in de toekomst -naast het werven van zorgwerkers -ook mensen behouden worden voor de zorg, zoals wij stellen in ons rapport.Monique (verzorgende) hield nog een krachtig verhaal over de situatie in de ouderenzorg. In het kort is onze (logische en te verwachten) conclusie dat vele knelpunten opgelost zouden worden als er geld genoeg besteed zou worden aan meer handen aan het bed in de ouderenzorg. Maar: of er nu genoeg geld is of niet, of het aan de verdeling ligt of niet, wij zeggen: Zorg kan anders geregeld worden zodat het werken eenvoudiger wordt, met minder bureaucratische rompslomp en zodanig dat de werkvloer de regie weer in handen krijgt. Buurtzorg dragen wij als voorbeeld aan dat het anders kan. Met minder magementlagen en minder overheadkosten, minder ziekteverzuim en meer win-win situaties in de ouderenzorg krijgen we meer tevreden zorgwerkers en tevreden mensen die zorg nodig hebben want: de menselijke maat keert dan weer terug op de werkvloer. Er is een woonvorm waar zorg gegeven wordt dat voldoet aan onze aanbevelingen (Almenum Harlingen). Onze aanbevelingen lopen in de pas met wat de overheid wil( het scheiden van zorg en wonen) en met de kostenbeheersing.
Het manifest en rapport zijn te lezen op deze site.

21 april:
nog steeds geen reactie van minister Edith Schippers of de staatsecretaris. We willen het manifest en rapport ook overhandigen aan politici van de
afzonderlijke  politieke partijen 31 jan:
De gezamelijk actiegroepen maken zich weer sterk om zich te manifesteren in mei; info volgt nog. Oproep aan collega's om gewoon door te gaan met
informatie te sturen; we zijn nog steeds  bezig met het  verwerken van gegevens. Kan het niet meer meegenomen worden dan is het nog altijd goed als ondersteuning. Uit het hele land hebben we informatie gekregen.

29 jan:
Er komen nog steeds handtekeniningenlijsten binnen en dat is goed. De totale score is het totaal aan handtekeningen t/m dec (de petitielijsten opgeteld bij de online petitie).                         

 nubasta.nl | copyright © 2007 IDHV | 06-44956921