Wijs ook vrienden en collega's uit uw adresboek op deze petitie van www.nubasta.nl. Maak die mail! Maak die vuist! Gewoon doen!
Deel je mening en  (zorg-)ervaringen met ons:  email ons en teken de petitie! 

Er wordt meer actie gevoerd tegen de ontmenselijking van de zorg elders in het land. Interesse ? Klik hier voor : actiegroep zorgcrisis  Maar ook:  


Op 12 januari is een landelijke petitie onder GGZ-medewerkers gestart. Deze petitie is een initiatief van het actiecomité Zorg geen Markt, de groep 'De GGZ laat zich horen', ABVA KABO FNV, CNV publieke zaak, Nu'91 en FNV vrouwenbond.

Onderteken hier de petitie 'tegen ontzieling van de zorg'

Download hier de te printen handtekeningenlijst + info-formulier

U kunt de ondertende formulieren sturen aan:
S. de Vries-Visser
Binnenwei 40
9298 KX Siegerswoude

                         

 nubasta.nl | copyright © 2007 IDHV | 06-44956921