Wie zijn wij?

Wij vormen tesamen het bestuur van Nubasta: Lees ons artikel (zie hieronder): werkers in zorg maak vuist/ warmte in zorg ijskoud weggecijferd.
Samen hebben wij meer dan 100 jaar werkervaring in verzorgings-verpleeg- en ziekenhuizen. Wij hebben diverse landelijke acties gevoerd ( o.a in verband met het funktiewaarderinsysteem en de Veiligheid ). We hebben in diverse commissies gezeten  (o.a. Sociale Veiligheid voor Instellingen)en werkgroepen gezeten (voor meer handen aan het bed). We hebben ons nog bemoeid met het nieuwe opleidingensysteem en 1 van ons heeft een verzorgingshuis weten te behoeden tegen sloop in een tijd dat er lange wachtlijsten waren. We hebben enquetes gedaan, rapporten opgemaakt en aanbevelingen gedaan en de acties zijn in samenwerking met Abva Kabo/FNV en CNV-publieke zaak met positief resultaat afgesloten.

   photo

Terugkijkend zijn al onze acties voortgekomen uit bezuinigingen of anders gezegd onze acties waren een reactie op de gevolgen ervan. Dergelijke acties gaan een mens niet in de koude kleren zitten. Iemand van ons raakte 1 jaar uit de running (2004) met burned out onder andere vanwege opnieuw ontstane spanningen door werkdruk op de afdelingen en besloot zich nooit meer actief bezig te houden met zorgbeleidszaken want: 'het gaat niet meer om waarheid en eerlijkheid ,het doet er niet toe wat we zeggen, de democratie ten spijt- Het gaat allemaal om belangen en macht wat direct heeft te maken met geld (= tijd )of beter gezegd het gebrek daaraan en de daaruit voortvloeiende onmogelijkheden (minder personeel)en de daardoor verooraakte gevolgen (te weinig tijd hebben voor aandacht) wat zich weer uit  in onmacht en stress. Het is kortom vechten tegen de bierkaai'
.Maar eigenlijk zijn we nooit opgehouden met hopen en hebben we steeds gewacht op iemand of een organisatie  die  met de vuist op tafel zou slaan en ...nu basta ...zou zeggen: Waarheid en eerlijkheid leken niet meer belangrijk totdat er weer problemen op de werkvloer onstonden, ditmaal tengevolge van de ZZP (nog meer werkdruk-en daarmee toename spanningen tussen diverse diensten i.v.m. taakverdeling) Er knapte iets.We  beseften dat iemand of een organisatie de nek uit moest steken maar niemand leek dat te gaan doen en tegelijktertijd wisten wij dat en wat er zou moeten gebeuren.
       
 
Het duurde even voordat we begrepen dat we op ons  zelf zaten te wachten maar we gaan er nu voor. Meer doen dan ons best kunnen we niet maar we gaan ervoor....en hebben jou nodig. Want :alleen samen staan we sterk!


                         

 nubasta.nl | copyright © 2007 IDHV | 06-44956921